top of page

Omkring 3000 år före Kristus utgjordes en stor del av Markim socken av vatten och här liknade omgivningen mest ett skärgårdslandskap. Under den äldre järnåldern var Markimdalen fortfarande ett öppet segelbart vatten, men idag är det istället ett frodigt åkerlandskap som vuxit fram i takt med att vattnet dragit sig tillbaka.


Husbyön grundades mellan 1926-1929 då gården byggdes upp med boningshus, två lider och ladugård för nötkreatur. Men i området finns bebyggelselämningar från 1600-talet och namnet "Ön" uppkom troligtvis då höjden var just en ö som stack upp ur vattnet i fjärden. Boningshuset uppfördes omkring år 1850 vid Markims Sjöberg som är beläget i närheten av Vivelstasjön i Markim, tillhörande Husby ägor. När gården sedan skulle byggas upp på Ön bestämdes det att man skulle flytta huset från Markims Sjöberg och placera det på en ny grund. Det gamla namnet "Ön" och ägornas benämning slogs således samman och gården kallas sedan dess Husbyön.


Huset blev arbetarbostad för drängar och pigor och man drev jordbruk och hade mjölkdjur från år 1929 och vidare in på åttiotalet. Men år 1982 brann den stora ladugården ner till murgrunden och hela 80 kor brann inne. Skiftet år 1987/1988 flyttade Peter och Cecilia Haking till det förfallna Husbyön. De byggde upp den gamla ladugården till stall och manege, rustade upp, stängslade hagar och anlade banan. Några år senare köpte de gården och har sedan dess drivit en mångsidig hästverksamhet.

 

Den första bilden är från Vallentuna bildarkiv. Fotograf: Okänd.

bottom of page