top of page

Gården omges av ett vackert skogs- och åkerlandskap med ett mycket rikt djurliv. På våra ridturer ut i naturen stöter vi regelbundet på allt från hare, rådjur och älg till dovhjort, rödräv och havsörn. I vårt närmsta skogsområde finns Sveriges näst största tall. Den mäter hela 4,6 meter i omkrets och har hållit stånd mot flertalet våldsamma stormar.

Genom Markim socken och förbi Husbyön ringlar en å som utgör den sista resten av den gamla Markimfjärden. Fjärden utgjorde en del av det skärgårdslandskap som dominerade bygden omkring år 3000 före Kristus. Runt gården kan man hitta lämningar som vittnar om det gamla bondesamhällets närvaro, vilket ni kan läsa mer om under Kulturaktiviteter.

bottom of page