top of page

Välkomna att besöka vårat gårdsmuseum som består av två olika delar. Den ena finns på Värdshusets andra våning, där vi ställer ut föremål från det gamla bondesamhället. Vi vill visa vardagliga, men betydelsefulla sysslor som utgjorde en stor del inom allmogelivet. Du kan till exempel hitta en halmsåg eller seldon man använde till hästarna och läsa information och ta del av kunskap som håller på att falla i glömska.

Den andra delen är våra hästvagnar. På Husbyön har vi en stor passion för att bevara det gamla, därför har vi tagit oss an att renovera slitna eller bortglömda åkdon. Vi har trillor, giggar och slädar från 1850-talet och framåt.

Öppettider

Öppet under separata evenemang
såsom konstutställningar och hästtävlingar.
Se mer under fliken Konstgalleri och Evenemang

bottom of page