top of page

Markim socken är rik på vacker natur liksom fornlämningar och spår från en äldre kultur. Socknen har till och med varit på förslag till UNESCOs Världsarvlista. Är du på besök på gården kan det vara ett utmärkt tillfälle att ta en promenad i närområdet. Från Husbyön kan man följa stigar som passerar lämningar från det gamla bondesamhället och samtidigt njuta av de vackra miljöerna. Omkring gården finns bebyggelselämningar från 1600-talet och framåt. En naturminnesmärkt tall, som är Sveriges näst största och mäter drygt 4,6 meter i omkrets, ligger i den närmsta skogen. Du kan dessutom ha turen att stöta på vilda djur som älg eller dovhjort. Det är en mångfald både i flora och fauna. Man kan bland annat upptäcka olika trädslag, fåglar som häckar vid vattendragen samt mångahanda fjärilar.

bottom of page